Det kompletta

ytskiktsföretaget

Låt oss som är certifierade göra jobbet.

Golvavjämning

Golvavjämning innebär att en yta förbereds för golvläggning genom flytspackling. Det är inget arbete som syns på ytan, men det har en stor betydelse för slutresultatet.

Golvläggning

För att ett golv ska klara belastning och rengöring krävs både material av god kvalitet och en professionell golvläggare.

Plattsättning

Lika mycket som en väl utförd plattsättning lyfter ett kök eller badrum kan minsta misstag få en utförd plattsättning att se väldigt ful ut.


Förutom att vi är ISO 14001 certifierade, så är vi även bransch- auktoriserade av GBR (Golvbranschen) och GVK (Svensk Våtrums- kontroll).