Miljö och kvalitet

BBM är certifierat enligt ISO 140001, vilket är det över världen mest spridda och kända certifikatet för miljöarbete inom organisationer och företag. Det innebär att vi jobbar aktivt med att kontrollera företagets miljöpåverkan, både när det gäller ledarskap och organisation av företaget och planering och utförande av våra arbeten. I ISO 140001 ingår att man ständigt försöker förbättra sig på miljöområdet.

Vi är kvalitetsauktoriserade enligt GBR (Golvbranschen) och GVK (Svensk våtrumskontroll). GBR betyder att du anlitar en golventreprenör med full kompetens och som håller sig uppdaterad på den färskaste yrkeskunskapen. GVK innebär att företaget vet hur arbeten i våtrum ska utföras för att undvika framtida vattenskador och att du om du anlitar oss får ett våtrum som är godkänt enligt gällande bygglag.