Om oss

Aktiebolaget BBM bildades 1994 och är i dag ett av Upplands ledande golv- och plattsättningsföretag. Sedan 2017 ägs och drivs företaget av Martin Moretoft och Mattias Jansson. Vi har cirka 60 personer anställda och utför arbeten inom plattsättning, golvläggning och golvavjämning. Bland våra uppdragsgivare finns såväl de större aktörerna inom bostadsbyggande som bostadsrättsföreningar och lokala byggföretag.

BBM är ett modernt företag som fokuserar både på hög kvalitet och stor trivsel hos medarbetarna. Vi är auktoriserade av både golvbranschen och Svenskt våtrumskontroll och samtliga anställda är utbildade och certifierade på sina arbetsuppgifter. Detta för att kunden ska få bästa möjliga hjälp med planeringen av arbetet och sedan få det utfört med bästa kvalitet. Vi har en egen kalkylavdelning som hjälper till med att beräkna hur lång tid arbetet kommer att ta och hur mycket det kommer att kosta. Vi har dessutom ett eget lager med försäljning.

En annan viktig fråga för oss är miljö och hållbarhet. Vi är ISO 140001-certifierade.
Miljö och kvalitet